جلسه هماهنگی امور عمرانی شهرداری منطقه دو با حضور پیمانکاران

جلسه هماهنگی امور عمرانی شهرداری منطقه دو با حضور پیمانکاران

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد جلسه هماهنگی و پیگیری پروژه های عمرانی منطقه دو با حضور پیمانکاران، مدیر منطقه، مسئول و پرسنل واحد عمران منطقه برگزار شد.

براساس این گزارش در این جلسه روند اجرایی پروژه های احداثی و نیمه تمام، و نیز پروژه های جدید عمرانی در سطح منطقه دو بررسی گردید و تسریع در تکمیل آنها مورد تأکید قرار گرفت.

مهندس زکی زاده رئیس اداره عمران منطقه دو شهرداری ضمن خوشامدگوئی به اعضاء حاضر در جلسه و معرفی آنها خاطر نشان ساخت کلیه پروژه های عمرانی سطح منطقه دو با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 65 درصد درحال انجام می باشد.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو در این جلسه بیان نمود در احداث پروژه های عمرانی و یا تکمیل آنها انضباط کاری ، سرعت عملیات اجرائی و کیفیت اجرای آن باید سرلوحه فعالیت پیمانکاران منطقه دو باشد.

شایان ذکر است از تلاش همه جانبه واحد عمران منطقه و نیز تعامل پیمانکاران در اجرای پروژه های محوله قدردانی نمود.

در پایان هر یک از نمایندگان شرکتهای عمرانی به بیان نظرات خود پرداختند.