جلسه هماهنگی امور عمرانی شهرداری منطقه دو با حضور پیمانکاران

جلسه هماهنگی امور عمرانی شهرداری منطقه دو با حضور پیمانکاران

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد جلسه هماهنگی و پیگیری پروژه های عمرانی منطقه دو با حضور پیمانکاران، مدیر منطقه، مسئول و پرسنل واحد عمران منطقه برگزار شد.

براساس این گزارش در این جلسه روند اجرایی پروژه های احداث و تجهیز پارک کنار مدرسه خواجه نصیر ، تعویض سنگ جدول خیابان کاشانی ، چمن مصنوعی مثلثی ها، آسفالت پیاده رو راستگرد نعیم آباد ـ دانشجو، ساماندهی پارک دانشجو ، پارک بانوان گلکار ، ساماندهی ترافیکی و اصلاح ترافیکی تقاطع خیام به خرمشهر ، و پروژه های پیاده رو سازی در سطح منطقه دو بررسی گردید.

و تسریع در تکمیل آنها مورد تأکید قرار گرفت.