جلسه زیبا سازی منطقه دو با حضور نماینده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی

جلسه زیبا سازی منطقه دو با حضور نماینده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد جلسه هماهنگی زیباسازی منطقه دو با حضور نماینده سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی، مدیر منطقه و تعدادی از مسئولین منطقه دو برگزار شد.

براساس این گزارش در این جلسه تسریع در رنگ آمیزی سنگ جدولهای جدید معابر اصلی منطقه ، ساماندهی تابلوهای اضافی، بازسازی تابلوهای آسیب دیده و سایر ناهنجاریهای موجود در سطح منطقه دو مورد تأکید قرار گرفت.

برابر توافق انجام شده مقرر شد هر چه سریعترسنگ جدولهای خیابان کاشانی و دیوارهای پیش ساخته جنب معابر اصلی رنگ آمیزی گردد. و همچنین تابلوهای غیر مجاز در خیابان کاشانی جمع آوری ودیوار نویسی های سطح منطقه پاکسازی شود.

بدنه سازی و رنگ آمیزی حصارهای انجام شده در معابر اصلی نیز از برنامه های آتی خواهد بود.

 در این جلسه بر هماهنگی بیشتر سازمان مذکور و منطقه 2 تأکید و مقرر شد این جلسات بصورت مستمر ادامه داشته باشد