جـنبش خـانواده آمـاده در مـخاطرات طـبیعی

جـنبش خـانواده آمـاده در مـخاطرات طـبیعی

افزایش آگاهی های مردم در مورد خطرات ناشی از بلایای طبیعی و ایجاد تغییرات در رفتار آنان هنگام وقوع این مخاطرات امری بسیار ضروری و حائز اهیمت است.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود: تجربه نشان داده که حتی در کشورهای توسعه یافته و دارای تجارب موفق در امر مدیریت بحران و سوانح، مردم به ویژه در قالب سازمان های مردم نهاد نقش اساسی و حائز اهمیتی را در هنگام بروز حوادث طبیعی، غیر مترقبه و بحران ایفا می کنند.

وی افزود: استفاده از توان مردمی و سازمان های مردم نهاد هنگام وقوع حوادث نقشی مؤثری در کمک به امداد رسانی همگانی خواهد داشت که با برنامه ریزی صحیح می توان آن را در شهرهای بزرگ و کوچک نهادینه کرد.

کشفی یاد آور گردید: مردم و عموم شهروندان می توانند با فراگیری آموزش های امدادی همگانی، عمومی و تخصصی امداد و نجات خود را طوری آماده و سازماندهی کنند که در مقابل مخاطرات بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه همیشه مهیا بوده و در امر مقابله با بحران و کمک رسانی مشارکت داشته باشند.

دکتر حرازی مدیر عامل سازمان هلال احمر استان ضمن خوشامد گویی یاد آور گردید اجرا و برگزاری انواع تمرین ها را در افزایش آگاهی های مردم در مورد مخاطرات بلایای طبیعی حائز اهمیت است و افزود: اجرا و ساماندهی  این تمرین ها نیز که به معنای شبیه سازی شرایط بحرانی است علاوه بر سنجش عملکرد برنامه ها، در افزایش آگاهی مردم و آموزش مقابله با بحران هایی مخصوصاً سیل و زلزله مفید خواهد بود.

شایان ذکر است آموزش پیشگیری، آمادگی شهروندان در مواجهه با بحران، تهیه برنامه های لازم، اطلاع رسانی به موقع، جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت و بروز شایعات در اذهان عمومی ، برقراری ارتباط بین مردم و مسوولان از جمله این برنامه ها خواهد بود.