جـلب رضـایت مـالکان اولـویت ویـژه آزاد ســازی های شــهرداری منطقه دو

جـلب رضـایت مـالکان اولـویت ویـژه آزاد ســازی های شــهرداری منطقه دو

آزاد سازی باقیمانده املاک در طرح تعریض میدان ابوذر در دستور کار ویژه شهرداری منطقه 2 قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از محسن دهقان مسئول اداره املاک منطقه  با همکاری مالکینی که املاک آنها در مسیر طرح تعریض میدان ابوذر قرار گرفته ، حدود 20 درصد دیگر از این اراضی تملک و در مرحله تخریب و آزاد سازی قرار گرفت.

ایشان در این رابطه افزود آنچه در ارتباط با پروژه های املاک و آزاد سازی می تواند به شهرداری کمک شایانی نماید اعتماد مالکین به شهرداری و همکاری آنها در جهت آزاد سازی ملک آنها که در طرح اجرایی قرار گرفته است.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تا کنون درخصوص اجرایی شدن تملک املاک در پروژه های کد دار نظیر آزاد سازی میدان ابوذر ، پروژه خلیج فارس ، 24متری حدفاصل میدان قران به مدرس تاکنون مبلغ93 میلیارد ریال توافق گردیده است.