جــهاد دانشگاهی نـقطه عطف مـدیریت و تـدوین برنامه ریزی شهری

جــهاد دانشگاهی نـقطه عطف مـدیریت و تـدوین برنامه ریزی شهری

هر شهر نیازمند به تدوین برنامه ریزی توسعه ای  در افق میان مدت و دراز مدت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دوجلسه ای با حضور دکتر باصولی ریاست جهاد دانشگاهی استان یزد و هیئت همراه در دفتر کار مدیر منطقه2 تشکیل گردید.

مهندس کشفی ضمن خیر مقدم به حاضرین،جهاد دانشگاهی را از نهادهای پر ارزش نظام دانست و تلاشهای بی وقفه و خالصانه مسئولین و کارکنان آن را ارج نهاد.

در این جلسه ریاست جهاد دانشگاهی ضمن ارزیابی مثبت فعالیتهای شهرداری یزد و تشکر از حسن نظر دکتر جمالی نژاد شهردار یزد که تعامل ویژه ای درخصوص استقرار مدیریت شهری مبتنی بر تدوین برنامه ریزی و بروز بودن آن دارند افزود طبق ارزیابی های انجام شده توسط کارشناسان این سازمان از مجموعه فعالیتهای شهرداری یزد اثراث مثبتی در ماههای اخیر بر جای مانده است.