جــدیدترین فـنون دنـیا برای مـقابله با بـحران های طبیعی در مـحیط های شـهری

جــدیدترین فـنون دنـیا برای مـقابله با بـحران های طبیعی در مـحیط های شـهری

جلسه مدیریت بحران های طبیعی در مناطق شهری  با حضور مدیر منطقه2 و دکترکنگی مدرس         سامانه های هوشمند در مقابله با بحران های طبیعی و زیست محیطی و با حضور کارشناسان ذیربط در منطقه دو برگزار گردید.

مدیر منطقه دو در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی گفت: با توجه به برگزاری اولین دوره آموزش تخصصی استفاده از نرم افزارهای هوشمند در جهت مقابله با بحران های طبیعی و استفاده از اطلاعات دستگاههای اجرایی می توان به داشتن مدیریت واحد و توانمند در این مورد دست یافت که هدف اصلی آموزش های مقدماتی بحران، آمادگی شهروندان و توانمندسازی نیروهای امدادی در مقابل مخاطرات طبیعی است.

در ادامه جلسه دکتر کنگی با اشاره به اینکه مخاطرات طبیعی باعث خسارات زیاد جانی و مالی می شود، گفت: منطقه ما هم از مخاطرات مستثنی نبوده و احتمال وقوع مخاطراتی از جمله سیل و زلزله وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در زمان بحران در سطح شهر، وظیفه اصلی امدادرسانی برعهده شهرداری است، گفت: آموزش های مناسب می تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد و در زمان بحران کارگروه ها و اکیب ها حوزه های کاری خود را شناخته و آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود با تاکید بر اینکه باید آموزش ها  را جدی گرفت، اظهار امیدواری نمود که نتایج این کارگاه که با حمایت و مدیریت شهرداری یزد برگزار گردید نتیجه بخش واقع گردد .

مهندس کشفی یادآورگردید با توجه به تلاش های زیست محیطی که در سالهای اخیر در حوزه مدیریت شهری انجام گرفته بتوانیم در این خصوص نیز با ایجاد سامانه های هوشمند در بررسی چگونگی جمع آوری زباله ها شهری و نخاله های ساختمانی و چالش های آن درخصوص ایجاد احتمالی بیماریها و یا مواردی از قبیل ضربه زدن چهره سیمای شهری و نیز بر هم ریختن حریم های شهری دراین خصوص چاره اندیشی گردد.