تکمیل پروژه های عمرانی منطقه دو تا بیـستم اسفند 96

تکمیل پروژه های عمرانی منطقه دو تا بیـستم اسفند 96

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از احمد زکی زاده رئیس اداره عمران منطقه دوکلیه پروژه های عمرانی منطقه دو اعم از زیرسازی ، آسفالت ،پیاده روسازی و تکمیل و مرمت پارکهای درون محله ای تا بیستم اسفند جهت بهره برداری آماده خواهند شد.

 در جلسه ای که به همین منظور و با حضور پیمانکاران شهرداری منطقه دو برگزار گردید مهندس کشفی ضمن تشکر از فعالیتهای شبانه روزی نمایندگان شرکتهای حاضردرجلسه و همکاران واحد عمران ضمن تأکید مطلب فوق خواستار جمع آوری ضایعات و نخاله های باقیمانده در پروژه های عمرانی سطح شهر شد.

 در پایان مقرر شد پیمانکاران براساس فاز بندی تعریف شده در پروژه عمرانی خود نسبت به اتمام کار در پروژه زمانبندی شده نهایت تلاش خود را به انجام رسانند.