تکریم ارباب رجوع رسمی ماندگار در شهرداری منطقه دو

تکریم ارباب رجوع رسمی ماندگار در شهرداری منطقه دو

صاحبان اصلی شهرداری مردم هستند و شهرداری امانت دار آنها.

 براساس همین تفکر شهرداری منطقه دو جلب رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار داده است.

شهرداری ها از جمله نهادهایی هستند که با ارتباط مستمر و نزدیک با مردم و با تلاش بی شائبه و شبانه روزی در اجرای طرح های عمرانی مانند گسترش و ایجاد معابر شهری، ساخت پروژه های بزرگ فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زمینه پاکیزگی و طراوت ، فضای آرامش و آسودگی را برای شهروندان فراهم می آورند. در این راستا با توجه به گستردگی فعالیت های شهرداری حفظ کرامت مردم و تکریم ارباب رجوع در مجموعه شهرداری به یک مساله مهم سازمانی به شمار می رود.
مهندس امین مقدم شهردار منطقه می گوید: صاحبان اصلی شهرداری مردم هستند و شهرداری امانت دار آنهاست.
ایشان  با بیان این که ارج نهادن به مردم و تکریم ارباب رجوع از اصولی است که در نظام اسلامی برآن تاکید شده و باید بطور صحیح و گسترده در اجرای آن تلاش کرد، می افزاید  با تاکید شهردار محترم یزدطرح تکریم ارباب رجوع در راستای اعتماد سازی بین شهروندان و شهرداری با حساسیت ویژه دنبال مي شود. وی تصریح کرد: در راستای اجرای دقیق این طرح در قسمت های مختلف شهرداری اعم از معاونت ها ، و واحدهای تحت پوشش، جلسات مستمر برگزار و با ارائه تجربه، تبادل نظر و آموزش این امکان فراهم می شود تا کارکنان با دقت کامل این طرح خداپسندانه را، که رضایت ارباب رجوع را درپی دارد، رعایت و اجرا کنند.
ایشان خاطر نشان کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ رفتار مطلوب در راستای تحول اداری، رقابت سالم در نهضت خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع از گام های موثر و مفیدی است که همواره از دغدغه های مدیران شهری بوده و ما مکلفیم به نحو صحیح آن را اجرا کنیم.
امین مقدم  با اشاره به اینکه موفقیت یک سازمان به میزان اعتمادی است که مردم به آن دارند، تصريح می کند: اجرای کلیه طرح های عمرانی، ساخت پروژه های بزرگ و کوچک در سطح شهر و اجرای شهرداری الکترونیک، همه در راستای تکریم و رضایت شهروندان است.
همچنین  سرعت و دقت دو عنصر موثر در جلب رضایت مراجعین است که این امر می تواند موجب کاهش فاصله زمانی بین پرسش و پاسخ شود و از اتلاف وقت مردم جلوگیری نماید.
وی با اشاره به ارتباط مستمر و نزدیک شهرداری با شهروندان تاکید می کند: تلاش ما این است که طرح تکریم ارباب رجوع به صورت یک رسم ماندگار در رفتار کارکنان شهرداری منطقه در رویارویی با مراجعین نهادینه شود .