توجه ویژه به مسـائل رفـاهی کارمندان شهرداری

توجه ویژه به مسـائل رفـاهی کارمندان شهرداری

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد و به نقل از مهندس فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از این به بعد به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان شهرداری توجه ویژه خواهد گردید.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد در جلسه ای که به همین منظور و با حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و هیئت همراه و مدیر منطقه دو در جمع کارکنان شهرداری منطقه انجام گرفت، مهندس فعالی ضمن تأکید این مطلب افزود با عنایت به دستور ویژه دکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد درخصوص رسیدگی به وضعیت رفاهی ، پرسنلی و معیشتی پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری اقدامات مطلوبی در ماههای آینده در این خصوص انجام خواهد شد.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو ضمن تشکر از فعالیت های اخیر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اظهار امیدواری کرد آنچه که درشأن ومنزلت همکاران تلاشگر و خوب منطقه است ایجاد محیطی آرام و بدون دغدغه در راستای خدمتگزاری بهتر به مردم صبور و ولایتمدار یزد می باشد.