تملك و آزادسازي قسمتي از بلوار 30 متر صحرا

تملك و آزادسازي قسمتي از بلوار 30 متر صحرا
تملک وآزاد سازی قسمتی از بلوار 30متری صحرا
مهندس امین مقدم شهردار منطقه دو یزد در حین عملیات آزاد سازی قسمتی از بلوار 30متری صحرا در محل حضور یافت وپیرامون موضوع این پروژه اظهار داشت : با توجه به وضعیت خاص وحادثه خیز بودن تقاطع بلوار صحرا ،کوچه نرجس خاتون ، خیابان شهید فهمیده ونیز  باتوجه به مکاتبات ومراجعات مكرر اهالی محترم ساکن در منطقه ومعاونت محترم راهور و با پیگیری این شهرداری وتوافق به عمل آمده با مالک  مذكور در تاریخ  21/ 2/ 1391  آزادسازي انجام گرفت که متعاقب آن مشکل ترافیکی این چهار راه بصورت صد درصد مرتفع گردید .
 ایشان اظهار داشت این آزاد سازی قسمتی از پروژه 30متری بلوار صحرا بوده که حد فاصل خیابان مسکن تا بلوار مدرس میباشد و اگر مالکان مجاور مسیر باشهرداری منطقه همکاری مناسب داشته باشند باتوکل به خدا کل مسیر تاپایان سال  آزادسازی خواهد شد .
 امین مقدم هزینه آزادسازی این پروژه را با توجه به اینکه قسمتی از ملک باقی مانده است و مشمول عوارض حق تشرف شده است جمعا 000/000/970/2 ریال عنوان نمودند.
 شایان ذکر است محل مذکور جهت اجرای زیر سازی ،جدولگذاری و آسفالت به اداره فني و عمراني منطقه تحویل تا از طریق واحد امانی اقدامات لازم و فني  صورت پذیرد.