تقدیر معاون وزیر از مدیر منطقه2

تقدیر معاون وزیر از مدیر منطقه2

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی  از مدیر منطقه2 برای حضور فعال  و خدمات ارزشمند ایشان با توجه به عضویت وی در شورای عالی آموزش و پرورش استان یزد تقدیر کرد.

کشفی مدیر منطقه در این راستا افزود :خدمت رسانی افتخار بزرگی است که پروردگار متعال آن را بر عهده کسانی قرار داده که با عمل خالصانه خویش در مسیر خشنودی و رضایت مردم گام بر می دارد و بی شک هر فعالیت نظام مند در گرو تلاش تمامی مدیران و کارکنان خدمتگزار است.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، در جلسه ای با حضور استاندار ومدیر کل آموزش و پرورش و سایر اعضای شورای عالی آموزش و پرورش استان که در سالن اجتماعات استانداری تشکیل گردید از وی تقدیر بعمل آمد.

در متن تقدیر نامه که به امضاء زینی وند معاون وزیر مزین گردیده است از همفکری ، همراهی و خدمات ارزنده ایشان در تحقق اهداف بلند سازمان مذکور تقدیر و تشکر گردیده است.