تقدیر از شهردار منطقه دو یزد

تقدیر از شهردار منطقه دو یزد

شهردارمنطقه دو با دریافت لوحی از سوی شهردار  ومعاونت برنامه ریزی شهرداری یزد مورد تقدیر قرار گرفت .

در پی برگزاری مسابقات فوتسال جام غدیر در سال 91 که با حضور کارکنان و پرسنل سازمانهای وابسته به شهرداری یزد برگزار گردید با اهداء لوح سپاس از "مهندس جعفرامین مقدم" شهردار منطقه دوتجلیل و قدردانی بعمل آمد.

شایان ذکراست جام اخلاق این مسابقات به تیم شهرداری منطقه دواعطا گردیده بود .
گفتنی است این لوح تقدیر به امضای "محمد رضا عظیمی زاده" شهردار یزد و "مسعود تاج ابی" معاون برنامه ریزی وتوسعه ودبیر کمیته فوتسال شهرداری یزد رسیده است .