تقاطع سه راه مسکن اصلاح هندسی شد

تقاطع سه راه مسکن اصلاح هندسی شد
 
شهرداری منطقه دو از اجرای کامل طرح اصلاح هندسی تقاطع مسکن، کاشانی خبر داد .
مهندس امین مقدم مدیر منطقه دو گفت:‌ با توجه به درخواستهای  مکرر مردم و پلیس محترم راهور مبنی بر مرتفع شدن مشکلات ترافیکی در تقاطع مذکور و با توجه به طرح اصلاح هندسی ارسالی از معاونت محترم ترافیک عملیات اجرایی این طرح دردستور کار قرار گرفت.
ایشان پیرامون این پروژه اظهار داشت از اقدامات لازم برای روانسازی ترافیک در  این خیابان  طرح اصلاحهندسی تقاطع کاشانی به مسکن بود که طرح هایمطالعاتی آن انجام و سپس به اجرا در آمد. وی ساماندهی عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی در این تقاطع  را ازخصایص طرح دانست و گفت: راهکارهای مربوط به اصلاح هندسی و کنترل ترافیک ( چراغراهنمایی ) مورد بررسی کامل قرار گرفته است.
وی مجموع هزینه های مربوط به اجرای طرح شامل زیر سازی ،جابجایی تاسیسات، سنگ جدول و آسفالت رابیش از 000ر000ر400ریال عنوان نمود.