تـیغ قـانون گریبان گیر متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز

تـیغ قـانون گریبان گیر متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز

ساخت و سازهای غیرمجاز ایمنی را به خطر انداخته است.

کشفی مدیر منطقه 2 شهرداری در بازدیدی که به همین منظور انجام گردید افزود: اگر مانع ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر نشویم ، با چالش جدی  در آینده مواجه خواهیم شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه عنوان کرد
ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه یعنی استقبال از پیامدهای ناگوار ناامنی شدید در سطح شهر كه این مسائل می تواند معضل بسیار بزرگی باشد

وی با اشاره به اینکه با مالکین ساخت وسازهای غیرمجاز برخلاف مفاد پروانه که اقدام به ساخت و ساز نموده اند،  برخورد می شود، گفت: پلمپ ساخت و سازهاي غيرمجازدر سطح منطقه ازجمله خیابان ایثارگران و بلوار خاتم ،اقدام بسیار مهمی  بوده که در سطح منطقه دو انجام گرفته است .

سلمانی خاطر نشان ساخت امید است با ایجاد نظارت و پایش شاهد گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز نباشیم که روزی بخواهیم دست به تخریب آنها بزنیم و این خود باعث آلودگی و نازیبا نشان دادن شهر است.