تـیغه های زمـخت پـلمپ بر پیکـر سـاختمانهای بـدون مجوز

تـیغه های زمـخت پـلمپ بر پیکـر سـاختمانهای بـدون مجوز

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، و به نقل از محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات دو واحد ساختمان تجاری و دو واحد ساختمان مسکونی واقع در خیابان سنتو با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

 وی در ادامه افزود: شهرداری مکلف است از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت یا تخلف ساختمانی دارند جلوگیری نماید.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت شهر یزد داراي هويتي تاريخي است و منطقه2 بر حفظ اين هويت و تاريخ تاكيد ويژه دارد و ایمن سازی ساخت و سازهای  ناایمن در منطقه 2 در اولویت است و بر همین اساس و برابر اخذ دستور مقام محترم قضایی ، طرح برخورد با املاك ناايمن ، پس از ارایه اخطارهای مکرر و بی توجهی کسبه و مالکین، به محل مراجعه و نسبت به اجرای دستور قضایی اقدام می نمایند.

وی ادامه داد :شهرداری منطقه 2 با جدیت نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز اقدام خواهد نمود و در راستای حفظ جان و مال شهروندان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد داشت .