تـقویت زیـرساخـت های شـهری در اجــرای پروژه های پیاده روسازی

تـقویت زیـرساخـت های شـهری در اجــرای پروژه های پیاده روسازی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات عمرانی پروژه پیاده رو سازی باند شمالی بلوار دهه فجر از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 2/500/000/000ریال در حال اجرا می باشد.

از آنجایی که تأمین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور از معابر یکی از مهم ترین وظایف شهرداری ها محسوب می شود در حال حاضر پیاده رو سازی بلوار دهه فجر توسط شهرداری منطقه با نظارت اداره فنی و عمرانی و استفاده از مصالح استاندارد با در نظر گرفتن مسیر جهت عبور نابینایان با هدف تسهیل در تردد شهروندان بویژه معلولین در دست اقدام می باشد.

شایان ذکر است که مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده رو یکی از مباحث اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده و نقش برجسته ای دارد و همچنین پیاده روهای استاندارد که قابلیت پیاده روی مطمئن برای شهروندان را داشته باشد می تواند باعث ایجاد بسیاری از تعاملات مثبت بین شهروندان شود. ضمناً با تکمیل پروژه مذکور کل پیاده رو سازی باند شمالی بلوار دهه فجر به اتمام خواهد رسید.