تـقدیم خــدمات و فــعالیتهای بــهار97 منطقه دو به شورای اسلامی شهر

تـقدیم خــدمات و فــعالیتهای بــهار97 منطقه دو به شورای اسلامی شهر

مدیر و مسئولین دوایر مختلف شهرداری منطقه دو با حضور در شورای اسلامی شهر فعالیت سه ماهه خود را ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و با عنایت به هماهنگی انجام شده و پاسخ به درخواست شورای اسلامی شهر مهندس کشفی مدیر منطقه و رؤسای دوایر مختلف شهرداری منطقه با حضور در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر گزیده ای از فعالیتهای عمران، خدماتی ، املاک و نیز اجرائیات منطقه را به سمع و نظر اعضای شورای اسلامی شهر رساندند.

مهندس آزادی رئیس کمیسیون بودجه ضمن تشکر از حضور همکاران منطقه دو و مثبت دانستن اقدامات اخیر منطقه دو شهرداری در اجرای فعالیت های شهرداری منطبق بر بودجه، خواستار ارائه گزارش آماری و مقایسه ای سالهای اخیر گردید.