تـقدیر از مـیراثبانان بـسیج هـمزمان بـا هـفته بـسیج

تـقدیر از مـیراثبانان بـسیج هـمزمان بـا هـفته بـسیج

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 و همزمان با هفته بسیج از مدیران منطقه 2 و 4 شهرداری یزد توسط فرمانده سپاه الغدیر تقدیر بعمل آمد.

با توجه به همکاری شهرداری منطقه 2 با قرارگاه سازندگی و خدمت رسانی سپاه الغدیر استان یزد در راستای توجه به مناطق کمتر توسعه یافته شهری و رفع چالش های قبلی آنجا و ایجاد بستری مناسب جهت سرمایه گذاری شهری و نیز اجرای پروژه های جدید ، سردار سرتیپ دوم پاسدار فتح اله جمیری از همکاری شهرداری منطقه 2 تقدیر بعمل آورد.

شایان ذکر است در سال گذشته و جاری فعالیت های مناسبی در راستای تحقق اهداف عدالت محور اجتماعی در منطقه 2 انجام گردیده است.