تــخریب ســازه های غــیر مجاز در شـهر

تــخریب ســازه های غــیر مجاز در شـهر

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب طبقه دوم یک واحد تجاری واقع در خیابان کاشانی  اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه اقدام به تخریب واحد احداثی غیر مجاز واقع در خیابان کاشانی نمود.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو ضمن تشکر از پشتیبانی مدیر منطقه و حمایت های ستاد اجرائیات و عوامل انتظامی مرکز برخورد با هنجار شکنان حقوق شهروندی را در اولویت کارهای شهرداری منطقه دانست.

وی اضافه کرد: متخلفان ساختمانی و افرادی که بدون داشتن پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند انتظار نداشته باشند که مجریان قانون از اجرای قانون چشم پوشی کنندوشهرداری مکلف به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر است ودر صورت رو به رو شدن با چنین پدیده ای با اخذ مجوزات قانونی لازم اقدام به تخریب آن خواهد نمود. شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون 3مورد تخریب وسیع ساخت و ساز غیر مجاز ، 35 مورد اجرای احکام صادره کمیسیون ماده صد و 20 مورد رفع خطر از گودهای غیر مجاز توسط منطقه دو انجام گردیده است.