تـدبیر هـوشمندانه در پـیشگیری از بـحران های طبیعی

تـدبیر هـوشمندانه در پـیشگیری از بـحران های طبیعی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 با حضور مسئولین استان از قسمت های رودخانه مرکزی یزد (مسیل متروکه) واقع در سطح منطقه 2 بازدید بعمل آمد در این بازدید که با حضور معاون امور عمرانی استاندار، مدیر کل بحران استانداری ، مدیر کل آب منطقه ای استان ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، سرپرست شهرداری یزد و معاونین خدمات شهری و عمران شهرداری و با حضور مدیر منطقه 2 شهرداری یزد و تنی چند از کارشناسان مربوطه صورت گرفت با عنایت به اتفاقات ناگوار اخیر که در سطح کشور درخصوص بحران های ناشی از حوادث طبیعی روان آب های حاصل از بارندگی و نیز سیلابی شدن رودهای قدیمی و رودخانه ها و مسیل های داخل شهر، این بازدید در راستای پیشگیری از وقوع بحران سیل در شهر یزد انجام گردید.

کشفی مدیر منطقه2 شهرداری ضمن خیر مقدم به حاضرین از توجه ویژه مسئولین استان به این مسیل قدیمی خاطر نشان ساخت با عنایت به طرح اجرایی مصوبی که سال گذشته به منطقه ابلاغ گردیده و نیز عملیات عمرانی که در طول مسیر حادث گردیده ، تعامل بین بخشی ارگان های ذیربط و نیز تأمین اعتبار لازم در خصوص انجام فاز یک ابر پروژه احیای مسیل رودخانه مرکزی یزد به عنوان جاده سلامت را خواستار گردید .

در ادامه بازدید هر یک از مسئولین توضیحانی درخصوص چگونگی انجام این پروژه بیان نمودند و مقرر شد در جلسه ای با محوریت شورای اسلامی شهر درخصوص چگونگی اجرای پروژه و تسریع در روند فعالیت عمرانی و آزاد سازی مسیر اتخاذ تصمیم گردد.

شایان ذکر است 2 کیلومتر از مسیل رودخانه مرکزی در منطقه2 واقع شده که قسمتی از ابر پروژه احیای رودخانه مرکزی یزد را شامل می گردد.