تـداوم عملیات عمرانی درنواحی مختلف منطقه2

تـداوم عملیات عمرانی درنواحی مختلف منطقه2

عملیات احداث سرویس های بهداشتی در سطح منطقه2 مورد بهره برداری قرار گرفت .

کشفی مدیر منطقه 2 در بازدیدی که به همین منظور صورت گرفت افزود یکی از کاستی های خدماتی شهر،کمبود سرویس بهداشتی بود که به منظور ایجاد زیر ساختهای گردشگری و تامین رفاه حال شهروندان ، عملیات عمرانی سرویسهای بهداشتی اجرائی گردیده است.

وی افزود : احداث سرویس بهداشتی یکی از خواسته های اصلی شهروندان بود که با همکاری منطقه 2 شهرداری اجرایی شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 امید دهقانیزده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه گفت: احداث سرویس بهداشتی به دلیل استفاده شهروندان از پارکها و اماکن عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی ادامه داد: به همین منظور و در راستای رفاه حال شهروندان عملیات اجرایی احداث8 چشمه سرویس بهداشتی در این محدوده با هزینه ای بالغ بر2میلیارد و دویست میلیون ریال انجام گرفته است.

شایان ذکر است در راستای ارتقاء کیفی و کمی خدمات به شهروندان  ،عملیات تکمیل و راه اندازی سرویس های بهداشتی به منظور دسترسی آسان تر و  تامین بهداشت در نواحی دیگری از منطقه2 از جمله پارک دانشجو و مرمت جایگاه استفاده از معلولین پارک هفتم تیر ،در دست انجام است .