تـحقق شـهری سبز در بـازآفرینی توانمند و پایدار با محیط زیست

تـحقق شـهری سبز در بـازآفرینی توانمند و پایدار با محیط زیست

شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها با کمک سازمان محیط زیست باید در کارآفرینی های سازگار با محیط زیست دارای برنامه های آموزشی ،توانمند سازی و قانون مدار باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو در بازدیدی که به همین منظور توسط مدیر منطقه و نماینده ویژه شورای اسلامی شهر در منطقه 2 وتنی چند از مسئولین شهرداری منطقه2 در محل سازمان محیط زیست برگزار گردید، مهندس کشفی ضمن خیر مقدم به مدیر کل جدید سازمان محیط زیست استان و تبریک انتصاب ایشان همراه با آرزوی سلامتی و موفقیت اذعان داشت توجه ویژه مسئولین کشور به محیط زیست و مسائل مربوط به آن در کنار توانمندی های شهرداری ها در ایجاد بستری مناسب جهت توسعه فضای سبز و جلوگیری از چالش های محیط زیستی در حریم شهر در جهت بازآفرینی توانمند و پایدار اقدامات مؤثری صورت پذیرد .

در ادامه سرکار خانم جورابی عضو شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم به بیان دیدگاههای شورا نسبت به تعامل بین بخشی با ادارات و نهادهایی که حافظ سلامت و پایداری زیست محیطی در نواحی شهری و محدوده های آن هستند پرداخت و اظهار داشت شهرداری یزد تمام توان خود را در خصوص مسائل زیست محیطی از جمله جمع آوری به موقع زباله های عمومی و نیز دفن بهداشتی آن به اجرا می گذارد. در پایان دکترپور ملایی مدیر کل سازمان محیط زیست ضمن تشکر ویژه از حضور جمع حاضر اظهار امیدواری کرد با همدلی و همراهی در این دوره بتوانیم در کاهش آسیب های به محیط زیست شهری کوشاتر از پیش عمل نمائیم.