تـجلیل از خـادمان مـردم در شهرداریها همزمان با 14 تیرماه

تـجلیل از خـادمان مـردم در شهرداریها همزمان با 14 تیرماه

از همکاران شاغل در شهرداری منطقه دو با حضور مهندس کشفی مدیر منطقه دو تجلیل به عمل آمد.

 به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه و به نقل از عباس ادهمی نیا رئیس امور اداری منطقه ، با حضور مهندس کشفی و با اهداء گل و پخش شیرینی از همکاران خدوم و زحمتکش شهرداری منطقه2 در دوایر مختلف شهرداری تجلیل به عمل آمد.

مدیر منطقه دو در این دیدارضمن خسته نباشید و خدا قوت به همکاران تکریم ارباب رجوع و تسریع در امورات آنها را یاد آور گردید.

شایان ذکر است منطقه دو شهرداری واقع در ابتدای بلوار بسیج با80 نفر پرسنل امور اداری ، خدماتی و عمرانی ، پاسخگوی مراجعه کنندگان است.