تـبادل اطـلاعات و تجربیات شهرداریها راهی روشن در افـق توسعه شهری

تـبادل اطـلاعات و تجربیات شهرداریها راهی روشن در افـق توسعه شهری

تعامل و هم فکری شهرداریها همراه با افزایش اعتماد عمومی مردم خواهد بود.

در جلسه ای که با حضور نمایندگان و کارشناسان شهرداری رفسنجان در منطقه2 تشکیل گردیدکشفی مدیر منطقه 2 ضمن خیر مقدم به حاضرین تعامل شهرداریها و آگاهی مثبت در جهت پیشرفت شهرداری افزود : منطقه 2  به عنوان یکی از مناطق پنج گانه شهرداری یزد،اقدامات مهم و مؤثری را در زمینه آزاد  سازی املاک در مسیر  انجام داده است.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه 2 ،نشست تخصصی جمعی از کارکنان مناطق 1 و2 شهرداری رفسنجان از روند سیستم شهرسازی و چگونگی  تملک وآزاد سازی املاک شهرداری منطقه، در منطقه 2 آشنا شدند.  

شایان ذکر است طی این نشست  تخصصی با مجموعه عمران و املاک منطقه 2 در جهت تعامل و انتقال تجربیات به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.

در پایان ارائه گزارشی از توانمندی های شهرداری رفسنجان و پروژه های در دست اجرا و اقدامات عمرانی و خدماتی انجام گرفته در شهر رفسنجان از دیگر بخش های این نشست بود.