تعویض سنگ جدول در سطح منطقه دو

تعویض سنگ جدول در سطح منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول فرسوده در سطح منطقه دو انجام شد.

مجید دهقان منشادی ناظر عالیه پروژه مذکور ضمن اعلام این خبر افزود با بیان اینکه عملیات اجرای نهضت آسفالت و عملیات جدول گذاری در تمام خیابان ها و کوچه های سطح شهر که دارای مشکل می باشند در حال اجرا بوده و همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح کیفی معابر، افزایش خدمات رسانی به شهروندان و بهسازی منظر شهری در حال انجام می باشد.

وی اظهار داشت ادامه عملیات تعویض سنگ جدول های معابر سطح منطقه دو( خ کاشانی ، بلوار مدرس ، خیابان صحرا ، خیابان مسکن ،شهرک مشاغل فنی) در سال جاری با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در آینده ای نزدیک و پس از تشریفات قانونی لازم آغاز خواهد شد.

شایان ذکر است عملیات مذکورشامل تخریب و نصب سنگ جدول به طول 10هزار متر و با هدف زیبا سازی منظر شهری در حال انجام می باشد.