تعویض سنگ جدول خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر

تعویض سنگ جدول خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر انجام شد.

رئیس واحد فنی عمرانی منطقه اظهار داشت در راستای اجرای طرح استقبال از نوروز در منطقه دو شهرداری یزد تخریب سنگ جدول های فرسوده و تعویض و نصب سنگ جدول جدید درمسیر های مذکور انجام شد.

 عملیات مذکورشامل تخریب و نصب سنگ جدول به طول 550 متر و با هدف زیبا سازی منظر شهری بود که در هفته جاری به پایان رسید