تعریض گذر و حصار کشی کوچه 43 بلوار دانشجو

تعریض گذر و حصار کشی کوچه 43 بلوار دانشجو

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو ازمحل اعتبارات عمرانی منطقه دو شهرداری با صرف  هزینه ای بالغ بر  1/000/000/000 ریال کوچه 43 بلوار دانشجو تعریض شد.

عملیات عمرانی مذکور شامل زیرسازی،آسفالت وحصار کشی است که 90 درصد آن انجام شده است .

تعریض مسیر فوق با هدف ایجاد دسترسی مناسب و ایمن شهروندان انجام شده است.

لازم به ذکر است کوچه یاد شده یکی از دسترسی های بلوار دانشجو به محله نعیم آباد است.