ترمیم و روکش آسفالت خیابان شهید بنافتی زاده

ترمیم و روکش آسفالت خیابان شهید بنافتی زاده

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو يزد ، ازاوايل اين هفته شهرداري منطقه دو اقدام به ترميم و روكش آسفالت خيابان شهيد بنافتي زاده نموده است .

مهندس امين مقدم در اين باره گفت: بمنظور بهبود مسيرهاي ارتباطي و تسهيل تردد شهروندان مرمت و روكش آسفالت خيابان شهيد بنافتي زاده حدفاصل خيابان چمران به بلوار مدرس به طول 2000متر در دو مسير رفت و برگشت انجام مي پذيرد. وي اظهار داشت: در اجراي اين پروژه   15000   متر مربع آسفالت 2000 متر طول جدول گذاري و احداث پاركينگ كناري نيز انجام خواهد شد   ايشان اعتبار در نظر گرفته شده براي اجراي اين پروزه را مبلغ 000/000/750/2 ريال عنوان نمودند .

شایان ذكر است در اجراي اين پروژه از دستگاه آسفالت تراش براي جلو گيري از انجام هزينه هاي زائد تخريب و حمل ونقل و زير سازي استفاده شد كه به نوبه خود قابل توجه است .