تدوین و برنامه ریزی راهبردی سال 98 در واحدهای مختلف منطقه2

تدوین و برنامه ریزی راهبردی سال 98 در واحدهای مختلف منطقه2

با حضور کلیه مدیران و پرسنل منطقه دو شهرداری  اولین جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی راهبردی سال 98 برگزار شد.

کشفی مدیر منطقه 2 ضمن تبریک سال نو و خیر مقدم به حضار اظهار داشت: استفاده از تخصص افراد، نیاز امروز جامعه است که امیدواریم این طرح بتواند در زمینه  شناخت و رشد توانایی ها ، سهولت در کار ارباب رجوع اثر بخش باشد امیدواریم به همت کلیه پرسنل به شکل مطلوب  و اثر بخش در سال جدید درخدمت مردم باشیم

وی در خصوص مسائل پیش روی شهرداری در سال گذشته مطالبی عنوان نمود و خواستار تعامل مجموعه و اثر بخشی آن در جهت خدمت رسانی بهتر گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، عباس ادهمی رئیس امور اداری منطقه در این راستا افزود : یکی از ویژگی های این طرح راهبردی سال 98 ،همگام شدن ارباب رجوع و پرسنل درجهت سریع تر حل شدن کارها می باشد.

در ادامه این جلسه هریک از مدیران واحدها نیز به ارائه گزارشی از عملکرد واحد مربوطه در سال گذشته پرداخته و مشکلات پیرامون را بیان و به بحث و بررسی در خصوص حل مشکلات پرداختند.

در پایان این جلسه مقررگردید توسط هریک از واحدهای مربوطه در حیطه کاری خویش، در جهت بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امور شهرداری و نهایتاً توسعه و آبادانی شهر یزد اقداماتی  صورت گیرد.