تدوین بودجه 1401 منطقه دو شهرداری یزد در راستای توجه ویژه به درخواستهای محلی

تدوین بودجه 1401 منطقه دو شهرداری یزد در راستای توجه ویژه به درخواستهای محلی


تدوین بودجه 1401 منطقه دو شهرداری یزد در راستای توجه ویژه به درخواستهای محلی

 بودجه 1401 با توجه به دستور شهردار محترم و سیاست گذاری شورای اسلامی شهر در راستای تکمیل  پروژه های نیمه تمام و توجه ویژه به درخواستها و مطالبات نمایندگان محلات در حال پیگیری و تدوین می باشد .

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود: با تاکید بر اینکه افق شهرداری ها براساس نیازهایی که دارای خاستگاه اجتماعی است پیش بینی می شود، گفت: بودجه ها باید پیامد گرا و پیامد محور باشند یعنی برای رسیدن به یک هدف راههای کم هزینه تری برای مسئولیت بیشتر درنظر بگیرند تا خدمات کیفی تر شود.

دلشاد مدیر مالی منطقه دو افزود با هماهنگی انجام شده واحدهای مختلف شهرداری منطقه دو مقرر شد نمایندگان محلات مختلف شهر در راستای شفاف سازی و عدالت محوری توسعه پروژه های عمرانی در سطح منطقه در این گونه جلسات حضور داشته باشند.

شایان ذکر است منطقه دو یکی از موفق ترین شهرداری های مناطق در جذب       بودجه های عمرانی ، اتمام پروژه های نیمه تمام ، توزیع عادلانه فعالیت های عمرانی در سطح منطقه و باز آفرینی مناطق کمتر توسعه یافته بوده است.