تخـریب در انـتظار سـاخت و سـازهای غـیر مجاز

تخـریب در انـتظار سـاخت و سـازهای غـیر مجاز

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب یک واحد تجاری اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با همکاری نیروی انتظامی اقدام به تخریب یک واحد تجاری احداث شده واقع در خیابان کاشانی نمود.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه دو ضمن تشکر از پشتیبانی مدیر منطقه و نیز ستاد اجرائیات و عوامل انتظامی مرکز برخورد با هنجار شکنان حقوق شهروندی را در الویت کارهای شهرداری منطقه دانست.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو که شخصاً در محل اجرای حکم حاضر بود چنین برخوردهایی را لازمه دفاع و صیانت از حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت نباید به اشخاصی که بدون دریافت پروانه ساختمان و در نظر گرفتن آئین نامه های ساختمانی مبادرت به احداث بناهای غیر مقاوم و ناموزون می نمایند اجازه فعالیت داد.