تخریب یک واحد تجاری غیر مجاز در منطقه دو

تخریب یک واحد تجاری غیر مجاز در منطقه دو

اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه طبق حکم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها یک واحد تجاری را تخریب نمودند .

به گزارش مسئول اجرای احکام منطقه دو در تاریخ 94/08/26عوامل اجرائیات و اجرای احکام با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه دو و نیروی انتظامی ، یک واحد تجاری که بصورت اسکلت فلزی با سقف سوله واقع در خیابان کاشانی نبش خیابان ایثارگران را که دارای رأی قلع و قمع بنای احداثی بود را تخریب نمودند. همچنین با اخذ مجوز های لازم از مقامات قضایی سه مورد گود برداری های غیر مجاز نیز در سطح منطقه توسط اجرائیات منطقه رفع خطر و پرگردیده است.