بهسازی پارک هفت تیر انجام شد

بهسازی پارک هفت تیر انجام شد

به گزارش روابط عمومی منطقه بهسازی پارک هفتم تیر در منطقه دو   شهرداری انجام گرفت .

مهندس امین مقدم شهردار منطقه اظهار داشتند عملیات بهسازی پارک هفت تیر  با صرف هزینه ای بالغ بر 200ملیون  تومان که  از سوی اداره فنی و عمرانی منطقه اجرا می شد به اتمام رسید.

ایشان در خصوص اجرای این پروژه افزود    4000   متر مربع تخریب بلوک بتنی  قدیمی،800  متر مکعب خاکبرداری و حمل خاک به گود مجاز،    1200 متر مکعب شفته ریزی کف،  400  متر مکعب تهیه،حمل وپخش شن نقلی و   4000   متر مربع کفسازی پیاده رو ها با  موزائیک واش بتن ازجمله کارهای انجام شده در این پارک می باشد که طی   8   ماه به انجام رسیده است.شایان ذکر است یکی از مهمترین مشکلات این پارک عدم وجود جایگاه مناسب برای ظرفشویی و وضوخانه جهت برگزاری نماز که  با تلاش واحد عمران شهرداری منطقه دومرتفع گردیده است .علاوه بر این، فضای سبز این پارک که وضعیت نامناسبی پیدا کرده بود نیز ترمیم و گلکاری شده است. توضیح اینکه در جریان بازدید شهردار منطقه از این پارک، تعدادی از شهروندان به جهت اقدامات صورت گرفته اظهار تشکر و رضایتمندی نمودند.