بنیـاد مستضعفان پیشرو در سرمایـه گذاری و مشـارکت

بنیـاد مستضعفان پیشرو در سرمایـه گذاری و مشـارکت

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری در جلسه ای که به منظور هم اندیشی درخصوص اجرای پروژه های مشترک و رفع موانع سرمایه گذاری با حضور مدیر کل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و هیئت همراه در دفتر مدیر منطقه دو برگزار گردید بر تعامل دستگاههای طرفین در این خصوص تأکید گردید  .

کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به حاضران عنوان نمود آنچه که از نتیجه این تعامل به وقوع خواهد پیوست در پیشرفت پروژه های عمران و خدماتی منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت .

مهندس پهلوان مدیر کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان یزد ضمن تأکید این مطلب خاطر نشان ساخت تمام توان مجموعه برای تحقق برنامه های شهرداری و بنیاد مستضعفان و در جهت داشتن شهری آباد و درخور نام جهانی یزد به کار گرفته خواهد شد.

در پایان مقرر گردید موارد مورد اختلاف قبلی در اولین جلسه و با حضور کارشناسان بررسی و مرتفع گردد.