بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از پر برکت ترین یادگارهای امام راحل

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از پر برکت ترین یادگارهای امام راحل

مدیران مناطق مختلف شهرداری در دیدار با رئیس جدید اداره بنیاد مسکن شهرستان یزد و لزوم تعامل دستگاه اجرایی در جهت خدمت هر چه بیشتر به شهروندان تأکید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو در این بازدید که مدیران مناطق ا،2، 4، و تنی چند از کارشناسان شهرداری منطقه حضور داشتند در دفتر کار رئیس بنیاد مسکن شهرستان یزد برگزار شد و با تأکید بر لزوم همکاری متقابل دستگاههای اجرائی در زمینه های فعالیت های عمرانی و خدمات شهری و نیز صیانت از اراضی دولتی در حریم شهر همکاری های متقابل انجام گردید .

در این جلسه که معاونین اداره بنیاد مسکن استان نیز حضور داشتند با بیان نظرات کارشناسی به بحث و گفتگو در زمینه همکاری های متقابل پرداختند.

شایان ذکر است مهندس سید محمد حسین کشفی به عنوان رئیس جدید اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان یزد در هفته گذشته معرفی گردیده است.