بـوی بـهار همراه بـا تحول خدمات شهری در منطقه دو

بـوی بـهار همراه بـا تحول خدمات شهری در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه، طرح خدمات ویژه نوروز97 و طرح همیار خدمات در منطقه دو آغاز گردید.

مزیدی ضمن اعلام این خبر به روابط عمومی منطقه خاطر نشان ساخت برای اولین بار در سطح مناطق طرح همیار خدمات شهری با مشارکت مدارس برگزیده در نواحی مختلف منطقه و همزمان با دهه فجر سالجاری آغاز گردید و امیدوار هستیم با تعامل انجام شده بین شرکت مجری طرح، شهرداری و حمایت والدین با مدیریت فرزندان خود بتوانیم معضلات تولید زباله و نیز اجرای طرح تفکیک از محل را با فرهنگ سازی و تشویق همگان به این امر مهیا کنیم.

شایان ذکر است برای اولین بار طرح همیار خدمات در منطقه دو طراحی و پس از اقدامات اولیه به اجرا درآمده است.