بـوستان فـخار منطقه دو در انتظار تـولدی دیگر

بـوستان فـخار منطقه دو در انتظار تـولدی دیگر

به گزارش روابط عمومی منطقه دوشهرداری یزد عملیات عمرانی فاز نهایی بوستان فخارواقع در بلوار مدرس مراحل تکمیلی خود را طی می کند.

عملیات عمرانی فاز نهایی پروژه مرمت و بهسازی بوستان فخار از محل اعتبارات عمرانی سال جاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 1/150/000/000ریال از محل اعتبارات عمرانی منطقه دو شهرداری یزد در حال اجرا می باشد.

 عملیات مذکور شامل پیاده روسازی ، مرمت ساختمان قدیمی ، زیرسازی و آسفالت پارکینگ متصل به بوستان با هدف بهره برداری مطلوب تر از آن بوده و تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

شایان ذکر است که قبلاً نیز با اعتباری حدود پنج میلیارد ریال پیاده روسازی های داخلی ، دیوار چینی ، اجرای آلاچیق و مرمت ساختمانهای موجود انجام شده بود.