بـودجه 99 شـهرداری مـنطقه دو در ایـستگاه پـایان

بـودجه 99 شـهرداری مـنطقه دو در ایـستگاه پـایان

با حضور معاونین شهرداری یزد، سرکار خانم جورابی نماینده شورای اسلامی شهر در منطقه دو ، مدیر منطقه2 و هیئت کارشناسان همراه ،جلسه بررسی مشکلات فرصت ها و فرآیند بررسی روند بودجه 99 شهرداری منطقه دو در دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  برگزار شد.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو شهرداری به نقش مهم پروژه های عمرانی شهرداری که بسیار حائز اهمیت بوده و در شرایط فعلی و اقتصادی کشور رشد قابل توجهی داشته است اشاره و بیان داشت:  روند رو به رشد و اتمام پروژه های عمرانی در سطح منطقه 2 نسبت به سالهای گذشته از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و در صورت اجرایی شدن نظرات کارشناسی تدوین بودجه سال آینده و نقش هدایت گر و تصمیم ساز شورای محترم اسلامی شهر ، شهردار محترم و نیز راهنمایی های معاونین شهردار می تواند در توسعه روند اجرایی شدن  پروژه های عمرانی در سطح منطقه چشمگیر و مؤثر باشد.

در ادامه با توضیحات مهندس فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آخرین تغییرات تدوین بودجه منطقه دو مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت تا پس از جمع بندی نهایی برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

فعالی افزود: با تاکید بر اینکه افق شهرداری ها براساس نیازهایی که دارای خاستگاه علمی است پیش بینی می شود، گفت: بودجه ها باید پیامد گرا و پیامد محور باشند یعنی برای رسیدن به یک هدف راههای کم هزینه تری برای مسئولیت بیشتر درنظر بگیرند تا خدمات کیفی تر شود.

شایان ذکر است منطقه دو یکی از موفق ترین شهرداری های مناطق در جذب (بودجه عمرانی ، اتمام پروژه های نیمه تمام ، توزیع عادلانه فعالیت های عمرانی در سطح منطقه و باز آفرینی مناطق کمتر توسعه یافته در سال 98 بوده است)

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از عباس ادهمی نیا رئیس امور اداری منطقه2، تمام تلاش مدیریت شهری این است ضرورت های شهر را در اولویت قرار دهیم تا وضعیت کیفی زندگی شهروندان ارتقا یابد و شاهد رونق عمران و سازندگی در سال آینده باشیم.