بـستر سـازی و بـازپـیرائی گـام به گـام در ایـجاد سـرپناهی برای مـنتظران ایـستگاه اتـوبوس

بـستر سـازی و بـازپـیرائی گـام به گـام در ایـجاد سـرپناهی برای مـنتظران ایـستگاه اتـوبوس

نصب ایستگاههای اتوبوس در راستای تامین رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات بهتر طراحی و در حال انجام می باشد.

  به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 ،کشفی مدیر منطقه در بازدید ی که به همین منظور صورت گرفت افزود :شهرداری این منطقه در نظر دارد با همکاری و مساعدت ویژه سازمان حمل نقل بار و مسافر شهری، ایستگاه اتوبوس را در سطح منطقه افزایش دهد. فراهم کردن شرایط رفاه و آسایش شهروندان همواره از اولویت‌های منطقه 2 بوده و تلاش گردیده با امکانات خوب همیشه در خدمت به شهروندان کوشا باشیم.

زارع معاون سازمان حمل نقل بار و مسافر شهری نیز در این زمینه یاد آورگردید از کلیه شهروندان درخواست می شود از نصب هر گونه اطلاعیه و پوستر بر روی ایستگاهها خود داری نمایند که در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

امید دهقانی زاده رئیس فنی عمرانی منطقه با بیان اینکه طرح احداث ایستگاههای اتوبوس در سطح منطقه 2 توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری  طراحی گردیده و در حال انجام می باشد افزود :کلیه خدمات عمرانی و همکاری لازم از طریق واحد عمران با سازمان مذکور و پیمانکار مربوطه بعمل آمده و مقرر گردید با سیاست گذاری انجام شده آن حرکت در معابری که فاقد  ایستگاه اتوبوس مناسب بوده اند شروع گردد.

لازم به ذکراست این طرح در مسیر های میدان نماز و بلوار علامه جعفری در حال انجام است