بـرخورد قـاطع با دپـوی پـسماندهای سـاختمانی

بـرخورد قـاطع با دپـوی پـسماندهای سـاختمانی

تخلیه هرگونه مصالح ساختمانی که منجر به سد معبر به مدت طولانی شود ممنوع بوده و در صورت انجام این کار سازندگان باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به جمع آوری و رفع سد معابر اقدام کنند.

کشفی مدیر منطقه دو ازجمع آوری و پاکسازی نخاله و مواد زائد در مسیر خیابانها و معابر پرتردد خبر داد و افزود: برطرف کردن مشکل تخلیه‌ی غیرقانونی نخاله‌های ساختمانی باید به صورت ریشه‌ای برطرف شود.
وی افزود بسیاری از شهروندان نسبت به نخاله ساختمانی بی‌تفاوت بوده و نخاله‌ها را در حاشیه‌ی شهر رها کرده که باید در این راستا فرهنگسازی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه افزود: ایجاد اختلال در رفت و آمد خودروها و به وجود آوردن ترافيك و بروز خطر تصادف در مسير هاي اصلي و پرتردد، برهم زدن چهره شهر و تهدید محیط زیست شهری از جمله مشكلاتی است كه به جهت رها كردن نخاله ها و مازاد مصالح در مكان هاي غير قانوني ایجاد شده بنابراین اين امر همكاري و مشاركت شهروندان را مي طلبد تا با همکاری دو جانبه هم از سوی دستگاههای اجرایی و هم مردم، شهری زیبا و در شأن شهروندان داشته باشیم.