بـرخورد ضـربتی منطقه 2 در استفاده غیر مجاز از مـعابر عمومی

بـرخورد ضـربتی منطقه 2 در استفاده غیر مجاز از مـعابر عمومی


بـرخورد ضـربتی منطقه 2 در استفاده غیر مجاز از مـعابر عمومی

برخورد های قاطعانه شهرداری در خصوص تجاوز به حریم معابر عمومی راه حلی برای عدم تصرف  و تجاوز به گذرها خواهد بود.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه افزود: با عوامل استفاده غیر مجاز از معابر عمومی و بوجود آورنده وضعیت نامناسب کوچه ها ،  برخورد قانونی می شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با عوامل ایجاد کننده تصرف غیر مجاز معابر گفت امروزه اشغال و مسدود كردن معابر عمومی جرم بوده و مجارات قانونی در پی دارد.

مزیدی خاطر نشان ساخت با توجه به ضرورت ساماندهی سیمای شهری، از هرگونه استفاده غیر قانونی از معابرعمومی جلوگیری بعمل می آید.

وی  با بیان اینکه برخی از افراد با استفاده نامتعارف و غیرمجاز از معابر عمومی و اشغال فضاها مانع از تحقق صیانت حقوق شهروندی می‌شوند گفت:در این راستا با حکم قضایی و با همراهی عوامل نیروی انتظامی و اجرائیات منطقه2، چندین مورد آزاد سازی گذر در سطح منطقه رفع تصرف گردید.