بـرخورد بـا سـاخت و سـازهای غـیر مجاز نـیازمند نـظارت جـدی شـهرداری است

بـرخورد بـا سـاخت و سـازهای غـیر مجاز نـیازمند نـظارت جـدی شـهرداری است

امروزه نیاز به ایجاد و رعایت قوانین یک ضرورتی است که گاهاً مورد غفلت قرار گرفته که باید به رفع آن توجه ویژه شود.

کشفی مدیر منطقه 2 در این راستا گفت: اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان محلات صورت پذیرفته است  و با انجام این اقدام قانونی از رواج بی قانونی، آسیب به محیط های زیست شهری ، تصرفات غیر قانونی و بی مورد جلوگیری می شود.

وی با بیان این موضوع که در صورت مشاهده ساخت و سازهای غیر مجاز و غیرقانونی در هر نقطه از منطقه به جد پیگیر برخورد قانونی با آن خواهیم بود، بر لزوم رعایت قوانین ساخت و ساز برای داشتن منازل و اماکن دارای استحکام بنا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2"  علی مزیدی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه" بیان داشت: خوشبختانه میزان ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه تحت کنترل بوده و حجم عمده سازه ها بر مبنای پروانه ساختمانی انجام می گیرد که این امر با تدابیر حوزه های نظارتی محقق شده است.

وی افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز شناسایی شده و با هماهنگی مراجع قضایی با آن ها برخورد        می شود، و تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان و مبنای رسیدگی به تخلفات ساختمانی ماده صد قانون شهرداری ها است.

مزیدی خاطر نشان ساخت : مجموعه مدیریت شهری با جدیت در برابر ساخت‌ و ساز غیرمجاز ایستاده و با کسانی که قصد تعدی به حقوق مادی و معنوی شهروندان داشته باشند، برخورد می‌کند.