بـازپـیرائی پارک کوچه مـازاریها

بـازپـیرائی پارک کوچه مـازاریها

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از احمد زکی زاده رئیس اداره فنی عمرانی ، بازپیرائی پارک ورودی کوچه مازاریها واقع در خیابان کاشانی با هزینه بالغ بر3/000/000/000 ریال بازپیرائی گردید.

در بازیدی که به همین منظور توسط مدیر منطقه دو صورت گرفت بر ضرورت اتمام طرح تا پایان سال جاری تأکید گردید.

شایان ذکر است پارک مذکور با مساحتی بالغ بر1100متر مربع به صورت کامل و با رعایت اصول فنی و نیز  تأکید بر حفظ میراث فرهنگی در نقش زمینه پارک  شامل اجرای کفسازی با آجر سنتی ، سنگ گرانیت ، بدنه سازی با کاهگل و آجر نما ، تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی موجود در پارک انجام گردیده است.