بـازدیـد مدیر منطقه از مدارس خاص آموزش و پرورش

بـازدیـد مدیر منطقه از مدارس خاص آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد کشفی مدیر منطقه و هیئت همراه از مدرسه خاص قرانی تفضلی واقع در محله نعیم آباد و نیز مدرسه استثنائی کوثر بازدید به عمل آورد.

اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه دو شهرداری ضمن اعلام این خبر افزود با عنایت به درخواستهای قبلی مدیران این مجموعه و هماهنگی انجام شده با مسئولین آموزش و پرورش این بازدید انجام گردید.

کشفی ضمن تقدیر از تلاشهای همه جانبه مدیران و معلمان دلسوز و فداکار توجه ویژه به آموزش و پرورش را از مسائل شهرداری عنوان نمود و بیان کرد با تعامل و همکاری بین بخشی بتوانیم در راستای فرهنگ شهروندی در توسعه و ترویج داشتن شهری زیبا و قانون مدار گام برداریم.

 در این بازدید مقررگردید مشکلات ترافیکی این دو مجموعه و نیز مرمت آسفالت معابر منحنی به مدارس و پیاده روسازی مورد نیاز در اولویت فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه دو قرار گیرد.