بـازدید معاون و کـارشناسان دفتر فنی استانداری با رویکرد ارزیابی پـروژه های عمرانی منطقه2

بـازدید معاون و کـارشناسان دفتر فنی استانداری با رویکرد ارزیابی پـروژه های عمرانی منطقه2

اعضای کمیته ارزیابی استانداری از پروژه های عمرانی فعال و در حال اجرا و لازم اجرا در سطح شهرداری منطقه 2 بازدیدکردند و در جریان روند پیشرفت این پروژه ها قرار گرفتند.   

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2، در این بازدیدها که معاون و کارشناسان دفتر فنی استانداری و کارشناسان ذیربط از فرمانداری یزد نیزحضور داشتند، ازطرح ها و پروژه هایی از قبیل پیاده رو کاشانی ، پارک جوان ، بدنه سازی پارکینگ های درون محله ای ، پارک حسینیه حجت ، پارک هفتم تیر ، آسفالت سطح منطقه ، مناسب سازی مسیرها ، پیاده رو سازی ها  بازدید بعمل آمد .

  در این بازدید مهندس ابوئی معاون فنی دفتر فنی امور عمرانی استانداری ضمن تشکر و ابراز رضایت از عملکرد عمرانی شهرداری منطقه2 در سالجاری و گذشته مخصوصاً حرکت قابل توجه گذر مازاریها خاطر نشان ساخت در این منطقه شاهد تغییرات چشمگیری در زمینه عمرانی ، خدماتی می باشد که این روند پیشرفت در شناخته شدن منطقه 2 به عنوان منطقه پیشرو در کیفیت بخشی به فعالیت های عمرانی بسیار موثر بوده است

مهندس کشفی در جلسه ای که به همین منظور تشکیل گردید افزود این بازدید دوره ای و تبادل تجربیات نقش مهمی در بهبود کیفیت فعالیتهای عمرانی در هر منطقه خواهد داشت. وی تلاش جمعی کارشناسان ارزیابی عمرانی استان وپیگیری همکاران عمرانی منطقه در خصوص اجرای بهینه عملیات عمرانی و استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد را اثر بخش قلمداد نمود ودر ادامه افزود با حمایت های صورت گرفته و تلاش پرسنل توانستیم پروژه های عمرانی و خدماتی را با سرعت و کیفیت خوبی اجرا نماییم.

شایان ذکر است در سال جاری تاکنون 24 مورد فعالیت عمرانی شامل پیاده رو سازی ، زیرسازی و جدول گذاری ،حفر چاه ، مناسب سازی، بازپیرائی پارکها،تکمیل و تجهیز بلوارها، احداث پارکینگ های درون محله ای و بر معبر ،  در منطقه پس از طی مراحل فنی و اداری در حال انجام است