برگزاری کلاس آموزشی در منطقه دو

برگزاری کلاس آموزشی در منطقه دو

به منظور ارتقاء سطح آگاهی پرسنل ، یک دوره کلاس آموزشی با حضور آقای سیدرضا خادمی مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری و عضو کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در سالن جلسات منطقه دو برگزار گردید.

کلاس آموزشی فوق به پیشنهاد آقای فرامرز رمضانی مدیر منطقه دو و با تدریس آقای مهندس خادمی و با حضور کلیه کارشناسان شهرسازی واحد فنی و اجرائیات منطقه و تعدادی از نمایندگان دفاتر کارگزاری ، درخصوص نحوه تکمیل و رفع ابهامات پرونده های کمیسیون ماده صد برگزار گردید