برگزاری جشن ماهی در منطقه دوشهرداری یزد

برگزاری جشن ماهی در منطقه دوشهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو در روز یک شنبه 27 اسفند  به همت سازمان پسماند و با حضور جمعی از معاونین ومدیران شهرداری مراسم جشن ماهی برگزار گردید.

شهروندان یزدی در روز یک شنبه 27 اسفند با حضور در جشن ماهی و تحویل مواد بازیافتی خود، ماهی سفره هفت سین دریافت کردند.

این جشن با هدف ارتقای فرهنگ تفکیک از مبدا و در جهت حفظ سرمایه های ملی در روز یک شنبه 27 اسفند در محل خیابان آیت الله کاشانی پارک هفتم تیر برگزار شد.

مهندس امین مقدم شهردار منطقه دو در حاشیه این مراسم با اشاره به جمله
(شهر ما، خانه ما) اظهار داشتند كه این جمله سال‌هاى سال بر روى سطل‌هاى زباله نوشته شده و در هر كوى و معبرى شاهد آن بوده و هستیم.

سالى چند بار و آن هم به بهانه‌ها و مناسبت‌هاى خاص كوشش مى شود تا با هزاران زور و زحمت به خود آموزش دهیم كه انداختن زباله در سطل‌هاى مخصوص و كمى توجه به محیط زیست و اماكن عمومى آنقدر‌ها هم كار سختى نیست... ! بدون شك، مناسبت‌ها به این خاطر به وجود نیامده اند كه فقط در آن روزها شهر را كمى پاك كرده، قدرى به محیط اطراف مان توجه و با برگزارى همایش و جلسه و مسابقات نقاشى و شعر و تهیه تیزرهاى آموزشى و توزیع كیسه‌هاى زباله و اقدام‌هایى از این دست، آن را پاس بداریم، بلكه غرض این است تا با نامگذارى‌هاى نمادین به همه انسان‌ها یادآورى كنیم كه خداوند زمین را پاك آفریده و اگر امروز آن را آلوده و كثیف مى بینیم، حاصل رفتارهاى خودمان است. بنا برین میطلبد تادرخصوص تولید کمتر زباله وتفکیک آن  دقت بیشتری داشته باشیم.

 در پایان ایشان اززحمات مدیریت وعوامل محترم سازمان پسماند که در طول سال علی الخصوص ایام نوروزمجدانه تلاش میکنند تقدیر وتشکر وسپاس گزاری نمودند.