بدنه سازی کوچه ویلا اکبرآباد

بدنه سازی کوچه ویلا اکبرآباد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد بدنه سازی کوچه ویلا با تخصیص اعتباری بالغ بر100/000/000میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد به اتمام رسید.

پروژه بدنه سازی کوچه مذکور شامل تراشیدن دیوار کاهگلی ، آجر چینی با نما به طول 150 متر می باشد