بخش عمده ای از روکش آسفالت معابر محله های مریم آباد، حسن آباد، و اکبر آباد به پایان رسید

بخش عمده ای از روکش آسفالت معابر محله های مریم آباد، حسن آباد، و اکبر آباد به پایان رسید

مهندس رحمت آبادی مدیر منطقه دو با بیان این مطلب افزود در ادامه عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر، منطقه دو شهرداری یزد، در بهمن ماه سال جاری اقدام به روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی محله های مریم آباد، حسن آباد و اکبر آباد به مساحت تقریبی 25000 مترمربع و صرف هزینه ای بالغ بر 000 ،3،750،000 ریال توسط پیمانکار ذیصلاح نموده است . همچنین روکش آسفالت معابر محله ی نعیم آباد و خیابان ابرار نیز به مساحت 30،000 مترمربع  و هزینه ی 5،400،000،000  ریال در دستور کار واحد فنی عمرانی منطقه قرار دارد که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.